In dierenpark Apenheul is onlangs het eerste inclusiepact in de Nederlandse recreatiesector gesloten. Namens de gemeente Apeldoorn ondertekende wethouder Sunita Biharie het inclusiepact 'Apenheul: Natuurlijk Gastvrij!'

Betere toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking

Met het inclusiepact worden heel praktische toezeggingen gedaan die snel zullen leiden tot een nog betere toegankelijkheid van Apenheul voor bezoekers met een beperking. 'Apenheul: Natuurlijk Gastvrij!' is onderdeel van inclusiepacten die in opdracht van het ministerie van VWS op diverse terreinen zijn opgezet om positieve impact te creëren voor de toegankelijkheid voor en inclusie van mensen met een beperking. De VNG was aanwezig bij de presentatie van het inclusiepact, we zullen de ervaringen van het pact delen met andere gemeenten om zo toegankelijke recreatie te bevorderen.

Inclusie hoog op de agenda

Bij de gemeente Apeldoorn staat inclusie hoog op de agenda, liet Sunita Biharie tijdens de bijeenkomst weten: 'De gemeente heeft in haar begroting de komende jaren extra middelen vrij gemaakt, ook voor de toegankelijkheid. Ook werkt ze momenteel aan een Lokaal Inclusie Actieplan.'

Meer informatie

Bericht Apenheul: 'Eerste inclusiepact in de Nederlandse recreatiesector een feit'