De Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) schetst voor de komende jaren hoe om te gaan met de enorme impact van digitale (on)veiligheid op onze samenleving. Wij zien de strategie als een belangrijke stap vooruit om Nederland digitaal veiliger en weerbaarder te maken.

Onze inbreng voor het debat van 15 december

  • Het is een ambitieuze strategie waarin we de inbreng vanuit gemeenten terugzien
  • We constateren dat er te weinig rekening is gehouden met de gemeentelijke uitvoeringscapaciteit om te kunnen bijdragen aan de doelen
  • We willen snel duidelijkheid over nieuwe wet- en regelgeving richting medeoverheden
  • We verwachten veel van het convenant dat de minister met gemeenten wil gaan ondertekenen. Dit steltĀ gemeenten in staat de 3 systeemuitdagingen aan te pakken

Lees onze inbreng voor het commissiedebat over deĀ Nederlandse Cybersecuritystrategie (pdf, 100 kB)