Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) stelt dit jaar als experiment een ‘impulsbudget’ beschikbaar voor steden en regio’s om op basis van cofinanciering pilots uit te voeren op aspecten van bestemmingsmanagement. Het afgelopen jaar werd ook een Leidraad Bestemmingsmanagement ontwikkeld.

Bestemmingsmanagement en sociale, ecologische en economische waarde stad of regio

De Leidraad 'De 7 stappen van effectief bestemmingsmanagement' (pdf, 157 kB) definieert bestemmingsmanagement als 'alle inspanningen, die in samenhang met elkaar, zijn gericht op het realiseren van een zo groot mogelijke positieve impact van het gastvrijheidsdomein voor een stad of regio. De positieve impact bestaat uit sociale, ecologische en economische waarde. Bestemmingsmanagement draagt bij aan de kwaliteit van leven voor inwoners, de optimalisatie van bezoekerservaringen en een toekomstbestendige sector voor ondernemers en werknemers.' 

Doel van het impulsbudget

Het impulsbudget is specifiek bedoeld voor de implementatie van bestemmingsmanagement door lagere overheden, DMO’s en CMO’s. Er wordt geïnventariseerd welke hulpvraag regio’s en steden in de praktijk hebben bij het toepassen van de verschillende stappen van de methodiek bestemmingsmanagement.

Waar de ene regio mogelijk ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van relevant aanbod heeft de andere regio wellicht behoefte aan hulp bij vraagsturing, het definiëren van een ontwikkelkader of het monitoren van de impact van interventies. De kennis en ervaring uit deze pilots zal in het voorjaar breed gedeeld worden via het digitale platform NLbestemmingsmanagement.nl. 

Indienen en beoordeling aanvraag

Er kunnen gedurende 3 periodes aanvragen ingediend worden. Voor elke periode beoordeelt een commissie van 5 leden (bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van EZK, het NBTC, de provincies, DMO’s/CMO’s en CELTH) de aanvragen.

Het NBTC roept gemeenten, provincies, DMO en CMO's op om aan de slag te gaan met bestemmingsmanagement en nodigt hen uit om een aanvraag te doen voor het impulsbudget. Kijk voor meer informatie op de website van het NBTC.