De deadline om de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie aan te vragen is verlengd naar 31 oktober 2023. Ook is extra geld beschikbaar uit het budget van latere rondes en het klimaatpakket van 26 april. Als u de SPUK al heeft aangevraagd, kunt u voor het extra budget een tweede aanvraag doen.

Meer informatie en aanvragen specifieke uitkering

Lokale aanpak isolatie

Om gemeenten extra te ondersteunen bij het isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen heeft het ministerie van BZK € 100 miljoen budget voor de Lokale Aanpak Isolatie uit latere rondes naar dit jaar gehaald. Er was in 2023 al € 206 miljoen beschikbaar om 142.000 slecht geïsoleerde koopwoningen te verduurzamen. Door deze aanpassing kunnen alle gemeenten vanaf dit jaar 1,5 keer zoveel woningen isoleren. Dit budget wordt op basis van de bestaande verdeelsleutel onder gemeenten verdeeld.

Extra investeren in verduurzaming

Aanvullend heeft het kabinet op 26 april in het klimaatpakket aangekondigd extra te investeren in de verduurzaming van kwetsbare wijken en dorpen. De betreffende gemeenten kunnen dit geld gelijk met de eerdere middelen aanvragen.

De precieze verdeling hiervan maakt het ministerie binnenkort bekend. Ook is nog niet bekend wanneer deze extra middelen beschikbaar zijn. Daarom is de aanvraagperiode verlengd naar 31 oktober. De laatste stand van zaken vindt u op de website van RVO.