Voor het eerst is door het Commissariaat van de Media onderzoek gedaan naar het gebruik van alle online en offline gebruikte lokale informatiebronnen, dit is per streek voor heel Nederland in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport werd op 29 september gepresenteerd.

Belangrijke informatie voor mediabeleid

Er zijn grote verschillen per regio, gemeente en voor de diverse leeftijdsgroepen. Het rapport 'De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022' levert belangrijke informatie voor gemeenten bij het opstellen van hun mediabeleid.

Meer informatie

Het rapport is te vinden op de site van het Commissariaat van de Media waar ook een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten wordt gegeven:

Bericht 'Commissariaat presenteert onderzoek naar interesse, gebruik en waardering van lokale informatiebronnen' (29 september 2022)