Dit jaar is de VNG gestart met de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting. In deze werkplaatsen is de VNG samen met gemeenten aan de slag gegaan om op basis van 9 hoofdonderwerpen, de financiële consequenties (van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in beeld te brengen.

In een korte tijd hebben we met ongeveer 60 gemeenten deze werkplaatsen doorlopen en zijn wij uitgebreid in gesprek gegaan om de financiële consequenties helder te krijgen. Om onze bevindingen en aanbevelingen ook met de andere gemeenten te delen, hebben wij de handreiking werkplaatsen Omgevingswet & Begroting opgesteld. In deze handreiking staat onze toelichting per hoofdonderwerp, de bevindingen naar aanleiding van de werkplaatsen en daarbij de aanbevelingen vanuit de VNG.

De volgende 9 hoofdonderwerpen worden in de handreiking besproken:

  • Technologieontwikkelingen
  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Voortraject
  • Wijzigingen op milieugebied
  • Vervallen van overige taken
  • Adviesrecht
  • Participatie
  • Beleidsinhoudelijke sporen
  • Compensatie