De Tweede Kamer drong tijdens de wetsbehandeling energietoeslag van 13 september aan op het spoedig in stemming brengen van het wetsvoorstel. De Kamer ziet de urgentie ervan voor inwoners en gemeenten. Stemming van het wetsvoorstel is nu 21 september.

Na behandeling in de Eerste Kamer treedt de wet naar verwachting nog dit jaar in werking.

Handreiking uitvoering energietoeslag

Gemeenten kunnen zich nu al voorbereiden op de uitvoering van de energietoeslag 2023. In opdracht van het ministerie van SZW heeft Stimulansz, net als in 2022, een handreiking samengesteld.

Deze handreiking eenmalige energietoeslag 2023 dient als informatiebron en naslagwerk voor gemeenten. De handreiking biedt achtergrondinformatie, handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering.

In de bijlagen in de handreiking zijn de Landelijke richtlijn eenmalige energietoeslag 2023 lage inkomens van SZW, VNG en Divosa, modelbeleidsregels, modelbrieven en -beschikkingen en een modelaanvraagformulier opgenomen.