De uitvoering en bijbehorende middelen voor beschermd wonen gaan stapsgewijs van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Door deze veranderingen denken veel regio’s er over na om de toegang tot beschermd wonen op een andere manier in te richten.

De 'Handreiking toegang: van beschermd wonen naar beschermd thuis' geeft inzicht in toegangsmodellen die gemeenten kunnen gebruiken bij de inrichting van de toegang tot beschermd wonen.

Varianten van toegangsmodellen

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen kan door gemeenten worden aangeboden als maatwerkvoorziening aan cliënten. Van oudsher is de organisatie hiervan, in de zin van bijvoorbeeld inkoop en toegang, opgepakt door de centrumgemeenten. Zij ontvangen hier ook rechtstreeks de middelen voor. Echter, volgens de plannen voor doordecentralisatie van beschermd wonen, gaan de uitvoering en de bijbehorende middelen voor beschermd wonen stapsgewijs van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Door deze veranderingen denken veel regio’s er al over na om de toegang tot beschermd wonen ook op een andere manier in te richten. De handreiking geeft inzicht in een aantal varianten van toegangsmodellen en hun kenmerken.

Uitstel woonplaatsbeginsel en verdeelmodel

Onlangs kondigde staatssecretaris Van Ooijen (VWS) uitstel van invoering van het woonplaatsbeginsel en verdeelmodel aan. In ons nieuwsbericht hierover (zie onderaan dit bericht) deden we een oproep aan gemeenten om de beweging naar een beschermd thuis in alle gemeenten op gang te houden en voorbereidingen te treffen voor een zorgvuldige overgang. Het zorgvuldig inrichten van de toegang tot beschermd wonen past in deze voorbereidingsperiode.

Zie ook