De EU-Noodverordening hernieuwbare energie is gericht op het versnellen en vereenvoudigen van vergunningsprocedures voor het opwekken van hernieuwbare energie en de bijbehorende versterking van energienetten. In deze handreiking leest u wat de verordening voor gemeenten (en provincies) betekent.

Download de handreiking

Projecten voor hernieuwbare energie

Eind vorig jaar is de 'EU Verordening tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen' vastgesteld. Omdat het een verordening is, moeten bevoegd-gezag-instanties de bepalingen die directe werking hebben, meteen vanaf de inwerkingtreding toepassen. Het gaat bijvoorbeeld om de procedures bij vergunningverlening van zonnepanelen op monumentale daken en warmtepompen op en aan monumenten.

  • installatie van zonnepanelen, zonneboilers en energieopslagfaciliteiten
  • repowering van bestaande duurzame energieprojecten
  • aanleg van warmtepompen (inclusief bodemwarmtesystemen)
  • eventuele energie-infrastructuur die nodig is om deze projecten te kunnen aansluiten. 

In deze handreiking wordt, na een algemene inleiding, per artikel een uitleg naar de Nederlandse context gegeven. Ook wordt duidelijk gemaakt op welke punten er nog onzekerheden en onduidelijkheden zijn omdat nog niet alles helemaal is uitgekristalliseerd. Daarom wordt de handreiking op een later moment nog aangevuld of bijgesteld.