De VNG maakte in samenwerking met Berenschot een hernieuwde en geactualiseerde versie van de handreiking 'Aan de slag met participatie'. De handreiking kwam tot stand met behulp van gemeenten die koplopers zijn in participatie.

Toegankelijke manier om belangrijke participatievraagstukken langs te lopen

Aan de slag met participatie (pdf, 1,6 MB) omvat een stappenplan met bij elke stap een beschrijving van het onderwerp en de nodige theorie maar ook een selectie aan goede voorbeelden. Deze routekaart is een algemene, toegankelijke manier om als gemeente belangrijke vraagstukken rond participatie langs te lopen. Er staan tips in voor hoe aan de slag te gaan voor ‘verkenners' en ‘voorlopers’.

Participatieverordening en wetsvoorstel versterking participatie

De handreiking helpt gemeenten op weg om de benodigde gesprekken te voeren over participatie. Uiteindelijk moet dit resulteren in een participatieverordening passend bij de gemeente.

Het wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau zal waarschijnlijk nog voor het zomerreces besproken worden in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel  beoogt 'gemeenteraden en de andere decentrale vertegenwoordigende organen [te] stimuleren om bij verordening heldere kaders voor inwoners en volksvertegenwoordigers te scheppen over participatie.' Na vaststelling van de wet hebben gemeenten 2 jaar de tijd om een participatie- en inspraakverordening vast te stellen.