Er is een handelingskader opgeleverd over infrastructurele projecten van decentrale overheden. Hiermee kunnen gemeenten met aannemers het gesprek aangaan om te voorkomen dat de bouw door stijging van de bouwprijzen stil komt te liggen. 

Handelingskader biedt houvast

Het Handelingskader Infra Decentraal biedt houvast om in de dagelijkse praktijk van aanbesteding en uitvoering van werken met de onzekerheden te kunnen omgaan. De samenstellers bieden mede aan de hand van een bestaand instrumentarium voor prijswijzigingen en leveranties een duidelijk handvat om zulke zaken op projectniveau bespreekbaar, beheersbaar en (weer) toepasbaar te maken. 

Wanneer opdrachtgevers en opdrachtnemers investeren in de onderlinge relatie, om elkaar en elkaars zorgen en gedrag nog beter te begrijpen, ontstaat een vruchtbare bodem om de uitdagingen samen aan te gaan. 

Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’

Het handelingskader komt voort uit de intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden. Daarin spraken overheden en marktpartijen in mei 2022 af dat ondanks onzekerheid op de markt – door onder meer prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen – de bouwstroom op gang moet worden gehouden. Ook voor gemeenten is van belang dat aannemers de infra/GWW-werkzaamheden continueren. 

Uitwerking in handelingskader

In deze verklaring is ook afgesproken om per deelsector te kijken of aanvullende afspraken nodig zijn en mogelijk deze intentieverklaring verder uit te werken in handelingskaders per deelsector. Voor infra regionaal ligt zo’n handelingskader er nu. De VNG steunt dit kader, gelet op de betrokkenheid van enkele gemeenten bij de totstandkoming.

Actuele prijsontwikkelingen 

Het handelingskader gaat uit van stijgende kosten, maar de afgelopen maanden lijken prijzen voor veel bouwmaterialen voorzichtig te normaliseren. Brandstoffen, hout, aluminium en isolatiemateriaal vertonen niet meer zulke uitschieters als vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ook daalde de prijs van staal 3 maanden achtereen stevig. Maar het totaalbeeld blijft onzeker en materiaalprijzen liggen nog ver boven het niveau van januari 2021 (bron: Rabobank).