De Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan dat gebouweigenaren die hun spouwmuur willen isoleren eerst (jaarrond) ecologisch onderzoek moeten laten doen. In dit bericht leggen wij uit wat deze uitspraak betekent voor isolatie-aanpakken van gemeenten in het kader van het Nationaal Isolatie Programma.

NIP-middelen niet inzetten voor spouwmuurisolatie

Bij spouwmuurisolatie moet rekening worden gehouden met beschermde vogels en vleermuizen. Gebouweigenaren moeten hiervoor in de meeste gevallen een ontheffing aanvragen op de Wet natuurbescherming. Om te voorkomen dat zij dit individueel moeten doen, kan dit via een gemeentelijk soortenmanagementplan (SMP).

De meeste gemeenten hebben nog geen gebiedsontheffing via een SMP. Gemeenten zonder ontheffing adviseren wij om de middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) niet in te zetten voor subsidie, collectieve inkoop of ontzorgingsaanpakken voor spouwmuurisolatie. Anders verleent u als gemeente subsidie voor werkzaamheden die in strijd zijn met de Wet natuurbescherming.

Ga in gesprek met bevoegd gezag over andere maatregelen

Wij raden gemeenten zonder een gebiedsontheffing voor na-isolatie aan om in gesprek te gaan met het bevoegd gezag (de provincie of omgevingsdienst) om te kijken welke isolatiemogelijkheden er zijn die niet in strijd zijn met de Wet natuurbescherming. Dit kan per provincie verschillen.

Antwoorden op veel gestelde vragen 

Meer informatie vindt u in onze antwoorden op veel gestelde vragen, onder andere over het opstellen van een (pre-)SMP. Daar geven we ook verdere uitleg over de uitspraak van de Raad van State. We zullen deze veel gestelde vragen aanvullen als er nieuwe inzichten en informatie beschikbaar zijn.

Online spreekuren

De VNG werkt op landelijk niveau hard aan mogelijke oplossingen en is hierover dagelijks in gesprek met onder andere het rijk en IPO. We organiseren elke 2 weken een online spreekuur over dit onderwerp waar u terecht kunt met al uw vragen. We blijven u hierover informeren via deze website.