Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Gemeenten stellen hierin dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.

Snel duidelijkheid en voldoende voorbereidingstijd 

De leden spreken zich in deze motie (pdf, 147 kB) onverkort uit voor invoering van de Omgevingswet. Om tot een verantwoorde en haalbare invoering te komen is tijdige duidelijkheid over de invoeringsdatum nodig. Snelle behandeling van de wet in de Eerste Kamer is daarom zeer gewenst.  

Daarnaast is na het slaan van het Koninklijk Besluit voldoende voorbereidingstijd, minimaal 6 maanden, voor gemeenten noodzakelijk. De eerder door de VNG geformuleerde 8 randvoorwaarden voor een verantwoorde invoering blijven hierbij onverlet van kracht.  

Ledenraadpleging 

Tijdens de ALV van 29 juni dit jaar is het tweede deel van de motie-Moerdijk aangehouden. Daarbij is afgesproken dat, indien er sprake zou zijn van uitstel ten opzichte van de datum 1 januari 2023, een ledenraadpleging zou worden georganiseerd. Met aannemen van deze nieuwe motie en het intrekken van de tweede deel van de motie-Moerdijk is deze aparte ledenraadpleging niet meer noodzakelijk.