In de gemeente Waalwijk verblijven veel arbeidsmigranten en de verwachting is dat het aantal alleen maar toe zal nemen. Om arbeidsmigranten met goede informatievoorziening verder te helpen hun weg te vinden in Nederland, werken ze binnen de gemeente sinds kort met de app MYinfoNL.

Wethouder Odabasi-Seker vertelt: ‘Een van de aandachtspunten vanuit het coalitieakkoord is: hoe kunnen we de arbeidsmigranten beter informeren en de integratie daardoor bevorderen? Ook al blijven niet alle arbeidsmigranten in Waalwijk, toch willen we hier zo snel mogelijk mee starten. Daarom zijn we in Waalwijk gestart met een pilot met de MYinfoNL app.

Informatie delen in eigen taal

In de app krijgen arbeidsmigranten toegang tot relevante informatie over onder meer wonen, werken, gezondheid en allerhande wet- en regelgeving. Deels is dat gemeenteoverstijgende informatie afkomstig uit Work in NL. Deels is dat specifieke informatie over de gemeente. Gemeenten zelf bepalen welke informatie zij willen delen in de app. Door het scannen van een QR-code kunnen arbeidsmigranten eenvoudig de app downloaden. De informatie ontvangen zij in hun eigen taal, is 24/7 bereikbaar en actueel.

2 separate informatielagen

De app biedt de mogelijkheid om naast de gemeentelijke informatie een extra informatie laag toe te voegen. Daarin kunnen in de gemeente actieve werkgever(s)/huisvesters informatie delen. Zo zijn in Waalwijk onder andere de bedrijven OTTO Workforce en Covebo Uitzendgroep aangesloten. Bij deze uitzendbureaus zijn veel arbeidsmigranten ingeschreven die in Waalwijk (tijdelijk) wonen en werken.

Om te zorgen voor een goede scheiding tussen de gemeente en lokale werkgevers, is de app opgebouwd uit 2 separate informatielagen die samenkomen in 1 voorkant. Zowel de gemeente als de uitzendorganisaties/huisvesters hebben uitsluitend toegang tot hun eigen omgeving en kunnen elkaars informatie niet inzien.

Samenwerking publiek en privaat

Susan Brooijmans, beleidsadviseur gemeente Waalwijk, ‘De samenwerking tussen publiek en privaat in deze app is aan de ene kant best bijzonder. Maar wanneer je als gemeente naar de voorkant toe wil, dan is samenwerking met de uitzendbureaus eigenlijk noodzakelijk. Als gemeente zie je de arbeidsmigranten vaak pas als ze al een poosje binnen de gemeente zijn en nu bereiken we ze veel eerder.’

Pilot van 2 jaar

De pilot in Waalwijk is gestart in juli 2021 en loopt 2 jaar. In die periode wordt de app verder ontwikkeld en worden meer partijen benaderd om aan te sluiten. Ook wordt er ook gekeken of de app voldoet aan de behoeften van de arbeidsmigranten. De app is ontwikkeld door het Expertisecentrum Flexwonen en techbedrijf BookThat Group.

Meer informatie

  • Meer weten over de app? Neem contact op met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG via arbeidsmigranten@vng.nl.