Zorg voor versnelling en intensivering van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, en los de acute problematiek bij de gecertificeerde instellingen op met een reëel landelijk tarief. Deze punten geven wij mee aan de Kamer voor het debat Jeugdbescherming op 24 november.

Werkdruk verlagen met structurele oplossingen

De jeugdbescherming heeft te maken met een verzameling samenhangende problemen die een aanpak vraagt op verschillende niveaus en terreinen. Structurele oplossingen voor verbetering van de jeugdbescherming zijn te vinden in de herziening van de Jeugdwet, de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze structurele verbeteringen moeten ertoe leiden dat de werkdruk voor professionals verbetert, dat meer tijd aan gezinnen besteed wordt in plaats van aan administratie en het zoeken van passende hulp. En dat de verantwoordelijkheid voor gezinnen gedragen wordt door 2 professionals: éen uit het lokale team en éen uit het regionale veiligheidsteam.

Succesvolle proeftuinen Toekomstscenario

Er zijn al succesvolle voorbeelden uit de proeftuinen van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Zo is in de proeftuin Food Valley de doorlooptijd teruggebracht van 8 à 9 maanden naar 2 maanden.

Anders denken, werken en organiseren

De pilots van Twente en Hart van Brabant (pdf, 163 kB) laten zien hoe we met een andere manier van denken en vernieuwende ideeën kunnen investeren in  het fundament van de jeugdbescherming:

Meer informatie