Kinderen en jongeren verdienen een veilig, gezond en duurzaam schoolgebouw. Alleen met een flinke impuls kunnen gemeenten en schoolbesturen de achterstanden aanpakken om alle scholen voor 2050 te renoveren en te vernieuwen. Het gaat om € 1,2 miljard.

De oproep doen de VNG, PO-raad en VO-raad in een brief aan minister Paul van Primair en Voortgezet onderwijs.

Oplossingsrichtingen zijn onvoldoende

Het kabinet heeft voorzichtige stappen gezet om tot een betere onderwijshuisvesting te komen. Maar zolang het rijk geen extra geld beschikbaar stelt voor de exploitatie en om scholen te vernieuwen, te renoveren en te onderhouden, blijft het pleisters plakken.

Het is noodzakelijk om te zorgen dat er in een volgend regeerakkoord voldoende geld wordt vrijgemaakt om hiermee tempo te kunnen maken.

Open brief van PO-Raad, VO-Raad en VNG aan minister Paul (pdf, 205 kB)