De verlenging van de Erfgoed Deal is nu officieel bekrachtigd door de staatssecretaris van Cultuur en Media, het IPO en de VNG. Vanaf 1 april kunnen initiatiefnemers van potentiële Erfgoed Deal-projecten weer in gesprek met het programmabureau over de mogelijkheden van een aanvraag. 

Addendum actualisatie Erfgoed Deal 2023-2025

De VNG is blij dat deze succesvolle bestuurlijke samenwerking een vervolg krijgt. Op 16 maart herbevestigden we samen met de andere overheden, OCW en IPO, officieel de samenwerking. Dat deden we met het digitaal ondertekenen van het ‘Addendum actualisatie Erfgoed Deal 2023’, waarin de vernieuwde inhoudelijke kaders voor de aankomende 3 jaar uiteen worden gezet.

Wat verandert er?

In het addendum is de input verwerkt van de evaluatie van de Erfgoed Deal 2019-2022. De thema’s zijn geactualiseerd en onderverdeeld in: Landbouw & Natuur, Energie & Economie, Wonen & Mobiliteit en Water & Bodem.

Kennisdeling, dialoog, participatie en draagvlak worden een integraal onderdeel (op basis van de principes uit het verdrag van FARO) van de projecten. Het krijgt een plek in het afwegingskader, daarmee vervallen ze als zogenaamde ‘ondersteunende lijnen’.

Aanvraagronde 2023

Vanaf 1 april starten de adviesgesprekken tussen het programmabureau en initiatiefnemers over potentiële projecten. Hiermee is er voldoende tijd om te werken aan een zo goed mogelijke aanvraag voor de nieuwe indieningsronde. Deze staat gepland voor september 2023. Dit betekent dat er in 2023 maar 1 aanvraagronde is.

Houd erfgoeddeal.nl in de gaten voor actuele informatie over de aanvraagprocedure en de werkwijze van het programmabureau. Ook de VNG informeert gemeenten via de fora Cultuur voor gemeenten en de website.