Gemeenten verwerken steeds meer gevoelige data en moeten kunnen verantwoorden of gegevens bij hen in veilige handen zijn. ENSIA speelt hierbij een cruciale rol. In een interview geeft Sandra Paulusma, ENSIA-coördinator bij de gemeente Zoetermeer, tekst en uitleg over het nut en de noodzaak van ENSIA.

Jaarlijkse verantwoording

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) helpt gemeenten jaarlijks in 1 keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de normen die gelden voor de Nederlandse overheid, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De focus van ENSIA ligt op verantwoording richting de gemeenteraad. 

De antwoorden die 302 gemeenten in 2023 op de vragen gaven, zijn nu gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Daaruit blijkt onder andere dat 98% van de gemeenten een informatiebeveiligingsbeleid hebben die voldoet aan de BIO.

Interview met ENSIA-coördinator

In het interview gaat Sandra Paulusma onder meer in op de functie die ENSIA heeft binnen haar gemeente Zoetermeer: 'ENSIA speelt een cruciale rol in onze gemeente. Het is het mechanisme waarmee we verantwoording afleggen over informatieveiligheid. Maar het gaat verder dan dat. ENSIA vergroot ook het bewustzijn binnen de gemeente en fungeert als een waardevolle thermometer voor ons niveau van informatiebeveiliging.'

Lees het hele interview met ENSIA-coördinator Sandra Paulusma.