Ongeveer 2 jaar na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU worden de eerste regelingen van het Brexit Adjustment Reserve beschikbaar gesteld. Vooralsnog gaat het alleen om regelingen voor het bedrijfsleven en visserijsector. Komende tijd worden ook regelingen voor onder andere gemeenten uitgewerkt.

Het Brexit Adjustment Reserve is een noodfonds voor tegemoetkoming (of voorfinanciering) aan de hardst getroffen sectoren en lidstaten van de Brexit. Veel bedrijven, vissers, gemeenten en andere overheden hebben negatieve gevolgen ondervonden van de Brexit of hebben kosten gemaakt voor aanpassingen aan de nieuwe situatie. In totaal kan Nederland aanspraak maken op € 886,3 miljoen. 

Nationale uitvoering

De beschikbare middelen moeten per lidstaat omgezet worden in nationale regelingen. In Nederland vindt de uitwerking daarvan plaats langs 3 sporen: bedrijfsleven, visserij en publieke sector. Voor het bedrijfsleven en de visserijsector gaan binnenkort de eerste regelingen voor tegemoetkoming open.

Regelingen voor gemeenten 

De regelingen voor gemeenten en andere overheden moeten nog uitgewerkt worden en volgen waarschijnlijk in de zomer. Er wordt een bedrag van circa € 364 miljoen gereserveerd. Activiteiten van gemeenten die in aanmerking komen voor compensatie betreffen onder meer: maatregelen ter ondersteuning van lokale gemeenschappen en economische sectoren, maatregelen met betrekking tot het functioneren van de grens, communicatie en voorlichting aan inwoners en herintegratie van EU-burgers die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten. 

Meer informatie