Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 gaat trager dan gewenst. Werkgevers VNG en WSGO hebben daarom met de vakbonden afgesproken om intussen gemeentelijke medewerkers in december van dit jaar een eenmalige uitkering te geven.

De eenmalige uitkering is afhankelijk van het inkomen € 750 of € 375. De afspraak wordt volgende week voorgelegd in een ledenraadpleging.

Overleg over cao 2023

Werkgevers en vakbonden hebben gisteravond, 2 november, verder onderhandeld over de gemeentelijke cao voor 2023. De partijen hebben vastgesteld dat de afstand tussen de beide standpunten zeer groot is. Zowel werkgevers als vakbonden hebben de ambitie om er nog dit jaar uit te komen. De onderhandelingen over de cao voor 2023 worden daarom conform de planning op 16 november voortgezet.

Eenmalige uitkering in 2022

Om daarnaast dit jaar iets voor medewerkers te doen, hebben werkgevers voorgesteld in december een tegemoetkoming te geven aan alle medewerkers onder de Cao Gemeenten en Cao SGO. Het gaat om een eenmalige uitkering voor alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn: € 750 voor de medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en € 375 voor de medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto, en naar rato van de omvang van het dienstverband.

De vakbonden werken hieraan mee. Dit om ervoor te zorgen dat er een afspraak komt die alle werkgevers verplicht om de eenmalige uitkering uit te betalen en er geen verschillen tussen organisaties ontstaan. Werkgevers en vakbonden benadrukken dat deze afspraak alleen betrekking heeft op 2022 en los staat van de onderhandelingen over de cao voor 2023.

Ledenraadpleging

De afspraak betekent dat de huidige cao voor 2022 wordt aangepast. In die nieuwe cao voor 2022 wordt dan - als enige wijziging - de eenmalige uitkering opgenomen. De VNG en de WSGO houden vanaf volgende week een ledenraadpleging. Om ervoor te zorgen dat werkgevers de eenmalige uitkering nog in december kunnen uitbetalen, duurt deze ledenraadpleging anders dan gebruikelijk 2 weken.