Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.

Inmiddels hebben decentrale overheden en marktpartijen voldoende ervaring opgedaan. 

Wijze publicatie in elektronische gemeenteblad

Gemeenten moeten digitale inzage verlenen door de gevraagde stukken te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Dit gaat via een hyperlink in een kennisgeving (zakelijke weergave van het besluit). Hiervoor zijn diverse geautomatiseerde oplossingen op de markt beschikbaar. 

KOOP

Het is ook mogelijk om documenten handmatig digitaal ter inzage te leggen via de voorziening DROP van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), dat overigens dit jaar samen is gegaan met Logius

Meer informatie

Ledenbrief over Wet elektronische publicaties (Wep) (pdf, 372 kB, 2019)