Dinsdag 19 juli gaf het Inlichtingenbureau in samenwerking met de Belastingdienst en de VNG een demonstratie over het portaal schuldhulpverlening. 

Schuldhulpverleners hebben per 1 september de mogelijkheid om belasting- en toeslaggegevens te raadplegen voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Om de gegevens te raadplegen moeten gemeenten en gemandateerde organisaties zich wel snel aanmelden.

Welke gegevens zijn te raadplegen? 

Het Inlichtingenbureau biedt in samenwerking met de Belastingdienst en Toeslagen de mogelijkheid om zowel particuliere gegevens als gegevens voor ondernemers digitaal op te vragen via het portaal Schuldhulpverlening. De particuliere gegevens betreffen het inkomen, vermogen, toeslagen en in een later stadium ook vorderingen. Voor ondernemers kan de vermogens- en schuldenpositie van de onderneming worden opgevraagd. De gegevens mogen worden geraadpleegd voor het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening).

Meld uw gemeente nu aan voor het portaal 

Gegevens zijn te raadplegen via het portaal Schuldhulpverlening van het Inlichtingenbureau. Hiervoor kunt u zich nu al aanmelden. Om gebruik te maken van het portaal heeft uw gemeente E-herkenning nodig en een zogenaamde subOIN. Het aanvragen van deze technische vereisten kent een lange doorlooptijd. Meldt uw gemeente daarom zo spoedig mogelijk aan voor het portaal. 
Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op de website van het Inlichtingenbureau.  
Voor vragen en meer informatie kunt u ook contact opnemen met de servicedesk van het Inlichtingenbureau via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22.   

Maak alvast kennis met het nieuwe onderdeel van het portaal

Op dinsdag 23 augustus van 14:00 – 15:00 uur organiseert het Inlichtingenbureau in samenwerking met VNG, de Belastingdienst en Toeslagen een tweede demonstratie van het nieuwe onderdeel van het portaal Schuldhulpverlening. Tijdens de demo lichten we toe hoe het nieuwe onderdeel van het portaal werkt. We laten zien welke gegevens opvraagbaar zijn en hoe deze te interpreteren. Ook laat het Inlichtingenbureau zien hoe de gemeente zich kan aanmelden op het portaal en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Meer informatie