Op Waarstaatjegemeente.nl vindt u nu het dashboard Landelijke voorzieningen (voorheen ‘Dienstverlening en Digitalisering’).

Op het dashboard Landelijke voorzieningen kunnen gemeenten, net als het geval was op het dashboard Dienstverlening en Digitalisering, zien van welke voorzieningen zij gebruikmaken. Ze kunnen ook een vergelijking maken met andere gemeenten, om hun ambities te realiseren. De naamswijziging biedt de komende tijd meer ruimte voor het geven van inzicht in de deelname aan en het gebruik van landelijke voorzieningen die niet per se vallen onder (directe) dienstverlening en/of digitalisering. 

Bezoekers van Waarstaatjegemeente.nl kunnen de data uit het platform gebruiken voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of voor onderzoek. De informatie is openbaar toegankelijk.

Meer informatie