Lokale partijen leveren een enorme bijdrage aan de lokale democratie maar kunnen geen aanspraak maken op subsidie die beschikbaar is voor politieke partijen: dat is niet uit te leggen. Pas de Wet financiering politieke partijen zo aan dat ook lokale politieke partijen in aanmerking komen voor subsidie.

Die oproep doen de VNG, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, de Unie van Waterschappen, de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging aan de Tweede Kamer. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is dit het moment om de financiering te organiseren en zo snel als mogelijk na de verkiezingen in te laten gaan.

Aanleiding voor de oproep

Aanleiding voor de (herhaalde) oproep is een Kamerdebat  over de wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in verband met de evaluatie van deze wet. Onderdeel van dit debat is een amendement van Tweede Kamerlid Renske Leijten om lokale partijen onder de reikwijdte van de Wfpp te brengen.

Waarom geld voor lokale partijen?

Ook lokale politieke partijen hebben goede ondersteuning nodig. Denk aan het opleiden en voorbereiden van politieke ambtsdragers, het deugdelijk organiseren van kandidaatstellingsprocedures en het samenstellen van een verkiezingsprogramma, communicatie met en activiteiten voor leden en inwoners, opkomstbevordering bij verkiezingen en algemene professionalisering van de politieke partij als stichting of vereniging. Bovendien wordt de noodzaak tot een beter toegeruste lokale democratie steeds groter vanwege de grote opgaven waar gemeenten en waterschappen op dit moment voor staan.

Meer informatie

Hieronder de gezamenlijke brief zoals verzonden aan de Tweede Kamer.