Het doel van een volledig circulaire economie is nog ver weg, concludeerde het PBL onlangs. Om dit doel alsnog in zicht te brengen, kunnen ook gemeenten veel doen. In deze Week van de circulaire economie presenteren de VNG en Platform31 een brainstorm-canvas, achtergronden en voorbeelden die hierbij helpen.

Bekijk deze middelen op de website van Platform 31

Energie- en circulaire transitie versterken elkaar

De energietransitie kost veel grondstoffen; sommige circulaire oplossingen kosten veel energie. Gemeenten die werken aan de energietransitie én aan een circulaire economie zijn op zoek naar manieren om die tegenstelling te vermijden. De hulpmiddelen van de VNG en Platform 31 laten zien hoe de energie- en circulaire transitie elkaar kunnen versterken. 

R-ladder, brainstormtool en publicatie

Screenshot van het brainstorm-canvas

Gevoed door onder meer een serie bijeenkomsten met gemeenten maakten we een update van een bekend circulariteitsmodel, de R-ladder. Daarop staan verschillende strategieën van circulariteit: hoe hoger op de ladder hoe meer grondstoffen ze besparen. Op basis van de ladder ontwikkelden we een canvas – een brainstormtool om te komen tot concrete oplossingen met veel effect en lage ecologische voetafdruk. In de bijbehorende publicatie komen achtergronden, uitdagingen en goede voorbeelden aan bod. 

Canvas als hulpmiddel bij brainstorm

Het canvas is een hulpmiddel voor gemeenten om zelf tot uitvoerbare ideeën te komen. Uitvoerbaar, en met zo groot mogelijk effect. Het canvas is beschikbaar als interactieve pdf, Miro-bord en A1-poster, en dus geschikt voor zowel online als fysieke brainstormsessies. 

Meer informatie