Het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseert de leden van stembureaus niet in discussie te gaan met zogeheten 'soevereinen' die zich willen laten uitschrijven bij de overheid, maar hen door te verwijzen naar het gemeentehuis.

Soevereinen erkennen de democratische rechtsstaat niet en vinden dat niemand namens hen mag besturen. BZK verwacht dat een aantal van hen op 22 november, wanneer de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden, op het stembureau hun stempas willen inleveren om zich zo bij de overheid uit te schrijven. Ze vragen stembureauleden dan een document van ontvangst te tekenen waarin het stembureau verklaart dat mensen inderdaad zijn uitgeschreven.

In een instructie raadt BZK aan deze verklaring niet te ondertekenen. Ook moet worden uitgelegd dat het stembureau iemand niet kán uitschrijven, omdat die procedure niet bestaat. Het stembureau kan een stempas wel in ontvangst nemen en meegeven bij de overhandiging van het proces-verbaal. Ook kan in dat proces-verbaal een notitie worden gemaakt dat iemand niet wil meedoen aan het verkiezingsproces en zijn stempas daarom heeft ingeleverd. Gaat iemand toch in discussie, dan moet hij worden doorverwezen naar het gemeentehuis.

Sinds de coronacrisis neemt het aantal soevereinen toe. Zij willen zich losmaken van de Nederlandse overheid door zich bijvoorbeeld uit te schrijven voor verkiezingen, maar ook door geen belastingen of boetes meer te betalen.

Redactie VNG Magazine