De omslag van ‘beschermd wonen’ naar een ‘beschermd thuis’ duurt langer dan voorzien. Het bijbehorende woonplaatsbeginsel en een nieuw financieel verdeelmodel voor gemeenten worden pas in 2025 van kracht, een jaar later dan was gepland. 

Gemeenten en het rijk werken al jaren aan een systeem dat het voor mensen met psychische problemen vaker mogelijk maakt thuis of in de eigen woonplaats te blijven wonen, met ambulante ondersteuning. Verhuizing naar een instelling voor beschermd wonen is dan minder vaak nodig. 

Daarvoor zijn twee belangrijke instrumenten nodig: de invoering van het woonplaatsbeginsel en een nieuw verdeelmodel voor de middelen voor gemeenten voor beschermd wonen. Deze zorgen ervoor dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de eigen inwoners en daarvoor ook een passende financiering ontvangt. 

Beide maatregelen zouden op 1 januari 2024 ingaan, maar dit blijkt nu te optimistisch ingeschat. Het parlement heeft meer tijd nodig om dit te behandelen. 

Redactie VNG Magazine

Reactie Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek en lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs