Het VNG Jaarcongres is dit jaar op 25 en 26 juni in het Groene Hart en heeft als thema 'De kracht van de verbeelding'. Op de 2e dag is de Algemene Ledenvergadering. De agenda en stukken zijn nu beschikbaar.

In de ledenbrief Uitnodiging ALV 26 juni geven we een toelichting op de:

  • agenda en stukken voor deze ALV
  • besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure en de mogelijkheid tot inspreken

Indienen amendementen en moties

Gemeenten kunnen tot uiterlijk donderdag 13 juni amendementen op voorstellen indienen. Daarbij vragen we nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.