Na ruim 30 jaar nemen we afscheid van Peter Knip als trekker en gezicht van het internationale werk van de VNG. Als blijk van waardering voor zijn bijzondere inzet heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt hem namens Zijne Majesteit de Koning op 29 juni benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft Peter Knip, voormalig directeur VNG International, koninklijke onderscheiding opgespeld

Tijdens het jaarcongres reageert Peter Knip:

Mijn dank aan gemeentelijk Nederland is enorm groot, door u hebben we in Den Haag dit werk kunnen doen. 

Peter Knip begon in 1989 bij de VNG, waar hij zich bezighield met internationale zaken. In 2001 werd hij directeur van VNG International. 

‘Building Better Futures, by strengthening democratic local government worldwide’. Onder dit motto heeft Peter knip met veel energie en met betekenisvolle, blijvende resultaten samengewerkt met internationale en nationale partijen. Dankzij de persoonlijke inzet en de vele initiatieven van Peter Knip is de positie van lokale overheden in veel landen én in de internationale gemeenschap versterkt. 

Grondlegger van internationale werk VNG 

In 1989 kwam Peter Knip binnen bij de VNG als secretaris van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid. Al snel volgden de eerste activiteiten voor uitwisseling van gemeentelijke kennis en expertise, onder meer met gemeenten in Midden- en Oost-Europa. Dat groeide uit tot gestructureerde meerjarige programma’s voor gemeentelijke internationale samenwerking, steeds in nauwe samenspraak met bestuurders en gemeenten. Per 1 januari 2022 is het bekroond met een vijfjarig strategisch partnerschap tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de VNG, met een budget van € 50 miljoen. 

Binnen de Nederlandse context wist Peter het lokaal bestuur te versterken met The Hague Academy for Local Governance (THALG) en het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering. In het buitenland verliep dit via de oprichting van dochterorganisaties in Tsjechië, Zuid-Afrika en Tunesië (CILG). Daarbij koos hij principieel en steeds met veel respect voor samenwerking met en aansluiting bij lokale structuren, om die te versterken in plaats van parallel-instituties te creëren.  

VNG International 

Inmiddels voert VNG International projecten uit in 40 landen, met ruim 50 medewerkers in Den Haag en 200 medewerkers in het buitenland. Voor meer dan 98% wordt dit extern gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie, de Wereldbank en een reeks aan andere donoren. Dat mag gerust gezien worden als een teken van grote waardering voor dit werk van de VNG. 

Meer informatie