'Ik beloof dat ik persoonlijk kom spoken bij iedereen die aan de uitbreidingen seksuele gerichtheid en handicap van de Grondwet artikel 1 komt.' Aan het woord is Jan Troost, bekend belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Hij gaat voor de laatste keer in gesprek met de VNG.

Uitgezaaide kanker maakt voortijdig een einde aan zijn tijd als belangenbehartiger. Jan Troost is blij met de kans om nog een laatste boodschap aan de VNG en gemeenten mee te kunnen geven. Lees het interview

Zie ook

Bericht NOS: 'Jan Troost besluit 50 jaar strijd voor rechten gehandicapten met bezoek Kamer'