De officieuze tarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten voor 2023 zijn gecorrigeerd met 0,1 procentpunt. Dit leidt tot wijziging van de maximumtarieven die gemeenten in 2023 in rekening kunnen brengen.

Correctie met 0,1 procentpunt

Op 21 juli 2022 publiceerden we de maximumtarieven voor 2023 op basis van het consultatievoorstel tot wijziging van het Besluit paspoortgelden. Het ministerie van BZK heeft ons bericht dat per abuis een indexeringspercentage van 2,6% in plaats van 2,7% is gehanteerd. Dit is aangepast in het ontwerpbesluit. Hierdoor vallen diverse bedragen marginaal hoger uit dan de consultatieversie aangaf.

Officieuze tariefopbouw maximumleges reisdocumenten

Het aangepaste ontwerpbesluit leidt tot de volgende, nog officieuze maximumtarieven voor 2023 (de huidige tarieven staan tussen haakjes):

Document/leges

Maximum

gemeentelijk

deel leges

Rijkskosten

Totaal

legestarief maximaal

Nationaal paspoort

 

 

 

≥ 18 jaar

€ 34,23

(was € 33,33)

€ 43,64

(was € 42,49)

€ 77,87

(was € 75,82)

< 18 jaar

€ 34,23

(was € 33,33)

€ 24,66

(was € 24,01)

€ 58,89

(was € 57,34)

Zakenpaspoort

 

 

 

≥ 18 jaar

€ 34,23

(was € 33,33)

€ 43,64

(was € 42,49)

€ 77,87

(was € 75,82)

< 18 jaar

€ 34,23

(was € 33,33)

€ 24,66

(was € 24,01)

€ 58,89

(was € 57,34)

Faciliteitenpaspoort

 

 

 

≥ 18 jaar

€ 34,23

(was € 33,33)

€ 43,64

(was € 42,49)

€ 77,87

(was € 75,82)

< 18 jaar

€ 34,23

(was € 33,33)

€ 24,66

(was € 24,01)

€ 58,89

(was € 57,34)

Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€ 34,23

(was € 33,33)

€ 24,66

(was € 24,01)

€ 58,89

(was € 57,34)

Nederlandse identiteitskaart (NIK)

 

 

 

≥ 18 jaar

€ 30,14

(was € 29,35)

€ 40,24

(was € 39,18)

€ 70,38

(was € 68,53)

< 18 jaar

€ 30,15

(was € 29,35)

€ 7,84

(was € 7,63)

€ 37,99

(was € 36,98)

Vervangende identiteitskaart voor personen met uitreisverbod

€ 26,45

(was € 25,75)

€ 7,84

(was € 7,63)

€ 34,29

(was € 33,38)

Toeslag spoedaanvraag per document

-

€ 53,01

(was € 51,62)

€ 53,01

(was € 51,62)

Toeslag bezorging per document

€ 16,72

(was € 16,28)

-

€ 16,72

(was € 16,28)

Andere wijzigingen in het ontwerpbesluit

Andere wijzigingen betreffen twee per abuis verkeerd gehanteerde tarieven en verdere tekstuele verbeteringen.

Disclaimer

De tarieven kunnen wijzigen zolang het ontwerpbesluit niet is vastgesteld door de Rijksministerraad en de Raad van State nog geen advies heeft uitgebracht.

Meer informatie