Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In aanloop naar dit debat vraagt de VNG bij Kamerleden aandacht voor de realisatie van het plan van aanpak van dakloosheid en voor spoedige indiening van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen.

Realisatie aanpak dakloosheid in de gaten houden

De VNG steunt het plan voor aanpak van dakloosheid (Nationaal Actieplan Dakloosheid 'Eerst een Thuis'). Er zijn echter factoren die het doel (in 2030 in ons land geen dakloosheid meer) kunnen frustreren, daarom moeten we in de gaten houden hoe de realisatie van het plan verloopt. Op grond daarvan moeten we bereid zijn de doelen of de weg er naartoe aan te passen.

Financiële problemen en andere factoren

Het actieplan biedt (terecht) een lange termijn aanpak. Gemeenten voorzien vanaf 2026 echter grote financiële problemen als gevolg van de systematiek van het gemeentefonds. Als deze problemen (bekend als het ‘financieel ravijn 2026’) niet naar tevredenheid worden opgelost, kunnen gemeenten de grote ambities van dit plan niet waarmaken.

Verdere factoren die de aanpak kunnen belemmeren:

  • Arbeidsmarktkrapte waardoor het een uitdaging is voldoende personeel te vinden om de Wmo-taken uit te voeren.
  • De krappe woningmarkt: mensen snel aan een huis helpen is het uitgangspunt, maar dan moeten de huizen er wel zijn.
  • De bestaanszekerheid van mensen die onder druk staat vanwege de huidige hoge energieprijzen en hoge inflatie. Dat maakt de kans groter dat mensen dakloos worden.

Beschermd Wonen en woonplaatsbeginsel

De volgende formele stap in de beweging naar Beschermd Thuis is al enkele malen uitgesteld. Gemeenten hebben veel energie in de voorbereidingen gestoken en zijn er klaar voor nu ook daadwerkelijk van start te gaan. We roepen de Kamer op bij de staatssecretaris aan te dringen op spoedige indiening van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en vervolgens op een spoedige behandeling in de beide kamers, zodat invoering per 1 januari 2024 haalbaar is.

Meer informatie

Hieronder onze brief aan de Tweede Kamer:

Inbreng VNG voor CommissieDebat MO/BW 7 december (pdf, 177 kB)