De Tweede Kamer debatteert donderdag 29 februari over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat mede door gemeenten is ondertekend. Het debat is voor de VNG aanleiding om de Kamer te wijzen op het belang van Health in All Policies en de versterking van gemeenten en het sociaal domein.

VNG-inbreng plenair debat Gezond en Actief Leven Akkoord 29 februari (pdf, 145 kB)

Bevorder Health in All Policies

Gezondheid zou meer prioriteit moeten krijgen dan economische groei en terug moeten komen binnen alle beleidsdomeinen: van wonen tot werk, van klimaat tot cultuur. Gemeenten vragen daarom om een rijksbrede organisatie om gezondheidsbeleid aan te jagen, te coördineren en te effectueren, en bovenal te faciliteren.

Verder vragen we om met inwoners het debat te voeren over de transformatie van zorg naar gezondheid. Daarbij verzoeken we staatssecretaris Van Ooijen (VWS) om aan te geven hoe hij de rol van gemeenten ziet bij het betrekken van inwoners bij (on)houdbaarheid van de zorg en welke randvoorwaarden hij voor hen nodig acht om de transformatie van zorg naar gezondheid te vergroten.

Versterk gemeenten en het sociaal domein

Bestaanszekerheid en voldoende investeren in de basis/het sociaal domein voorkomen zorg. Daarom vragen we de staatssecretaris om duurzame versterking van de gemeenten en het sociaal domein om de effecten van de transformatie van zorg naar gezondheid op het sociaal domein op te vangen.

We roepen op om het effect van de transformatie op het sociaal domein te  onderzoeken en samen met de uitkomsten van het houdbaarheidsonderzoek Wmo mee te nemen in de structurele financiering van gemeenten. Het is verder essentieel voor de transformatie dat we vaart maken met het regelen van goede en structurele bekostigingsmogelijkheden voor domeinoverstijgend samenwerken.