Deze week, de Week van Beter Aanbesteden, verschenen 4 podcasts waarin aanbestedingsexpert Kim Schofaerts spreekt met ervaren bestuurders over de impact van inkoop. Ook is een infosheet verschenen met aanbestedingstips voor inkopende en verkopende partijen.

Podcasts

Gemeenten kopen bijna 70% van hun jaarbegroting in. De markt voert dus voor een groot deel het beleid uit. Daarom kan inkoop bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve gemeente. Over die impact van inkoop zijn 4 podcasts gemaakt: 

  • Bestuurlijk aanjagers over Beter Aanbesteden 
  • Het grootste maatschappelijke effect 
  • Respect voor elkaars rol 
  • Vertrouwen in de markt 

Aanbestedingstips

Voor een goede samenwerking zijn begrip, waardering en vertrouwen nodig tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Zij beleven aanbestedingen ieder op hun eigen manier. Daarom is het van belang dat van elkaar te weten wat er speelt en wat u elkaar kunt bieden voor, tijdens en na een aanbesteding. 

Het programma Beter Aanbesteden faciliteerde in 2022 ontmoetingen tussen inkopers en verkopers in verschillende regio’s. De inzichten en tips die zij elkaar gaven, zijn gebundeld in de infosheet Inkoop ontmoet verkoop.

Heeft u ook tips uit evaluaties van uw aanbestedingen of dialoogsessies met inschrijvers? Of wilt u zelf een ontmoeting organiseren voor inkopers en ondernemers in uw regio? Neem dan contact op met de regiomanagers van Beter Aanbesteden

De Week van Beter Aanbesteden

Deze week vond plaats in het kader van Beter Aanbesteden, het vierjarige programma van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten.