Sorteren

Stand van zaken BRP | Kamerbrief

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, schetste in zijn brief van 4 november 2019 zijn aanpak voor stapsgewijze verbetering en vernieuwing van de Basisregistratie Personen (BRP). In deze brief informeert hij de kamer over de voortgang.