Datum

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Min SZW)

Staatssecretaris Van Ark stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet over het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets.

Soort

Wet- en regelgeving