Datum
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Soort
Wet- en regelgeving

De minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven – van der Meer beantwoordt de schriftelijke vragen die zijn gesteld door Carla Dik-Faber (CU) over het bericht dat bewoners van vakantiepark De Ossenberg uit hun woning worden gezet. 

De minister geeft antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Erkent u dat permanente bewoning van een recreatiewoning veelal uit nood, en niet uit luxe, is gedreven, en dat bewoners vaak geen alternatief voor ogen hebben?
  • Deelt u het uitgangspunt dat de begrijpelijke inzet op het opknappen van vakantieparken er niet toe mag leiden dat mensen daadwerkelijk dakloos worden maar dat altijd gezocht moet worden naar een oplossing?
  • Deelt u het uitgangspunt dat de begrijpelijke inzet op het opknappen van vakantieparken er niet toe mag leiden dat mensen daadwerkelijk dakloos worden maar dat altijd gezocht moet worden naar een oplossing?
  • Op welke wijze is binnen de uitvoering van de landelijke Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 op lokaal niveau oog voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners en wordt er gezocht naar maatwerkoplossingen voor individuele bewoners? Kunt u aangeven in hoeverre gemeenten hier momenteel in slagen? Op welke wijze worden deze bewoners niet alleen op papier maar ook echt in de praktijk geholpen bij het vinden van een oplossing?