Datum

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten in 2022 de regie over de inburgeringstrajecten. In het huidige stelsel ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de inburgeraar zelf. Het doel van de vernieuwing is: inburgeringstrajecten van hogere kwaliteit en veel meer op maat.  De gemeente Rotterdam werkt daarom nu al met een kwaliteitsconvenant in de regio Rijnmond en de verschillende taalaanbieders.

Gemeenten Rotterdam heeft regionaal met de 16 gemeenten de handen ineengeslagen bij de aanbesteding van het taalonderwijs. Zo zijn er meer volume, lagere kosten en gelijke kwaliteitseisen in de regio. Naast het kwaliteitsconvenant met de aanbieders, worden deze ook regelmatig bezocht. Niet alleen om de kwaliteit te controleren, maar ook gewoon om te vragen hoe het gaat.