Datum
Organisatie
Ministerie SZW

Ministers Koolmees en Ollongren en staatssecretaris Van 't Wout beschrijven hoe het kabinet de nieuwe lockdown-maatregelen tegen COVID-19 voor arbeidsmigranten gaat handhaven, zowel op de werkvloer als bij de huisvesting.

Soort
Wet- en regelgeving

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 december jl. is het kabinet gevraagd hoe het kabinet de nieuwe lockdown-maatregelen tegen COVID-19 voor arbeidsmigranten gaat handhaven, zowel op de werkvloer als bij de huisvesting.

In deze brief wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  1. de maatregelen die het kabinet treft om de voorlichting aan arbeidsmigranten te verbeteren;
  2. bescherming van arbeidsmigranten op de werkplek;
  3. handhaving op de werkplek door de Inspectie SZW;
  4. de samenwerking tussen toezichthouders, met name in het Samenwerkingsplatform ‘Arbeidsmigranten en COVID-19’;
  5. reizen en thuisquarantaine;
  6. bescherming van arbeidsmigranten en huisvesting;
  7. uithuisplaatsing van arbeidsmigranten.