Datum
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Soort
Wet- en regelgeving

De minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris Financiën geven antwoord op vragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis (allen VVD) over het inschrijven in de Basisregistratie Persoon (BRP).

Onder andere wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Is het waar dat iedere burger zich op een willekeurig adres in een gemeente kan inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
  • Is het waar dat een gemeente zonder instemming van een reeds ingeschreven bewoner op het betreffende adres een nieuwe bewoner kan inschrijven? 
  • Zijn gemeenten verplicht om een in te schrijven adres te controleren op een (woon)bestemming?
  • Bent u bekend met misbruiksituaties waarbij iemand is ingeschreven op een adres zonder dat de hoofdbewoner daarvan weet heeft en daardoor in financiële problemen raakt, omdat bijvoorbeeld toeslagen worden gekort?