Datum

Organisatie

Wolters Kluwer

In deze infographic leest u wanneer de inlichtingenplicht en wanneer de medewerkingsplicht is geschonden. En wat de gevolgen daarvan zijn.

De CRvB oordeelt in een uitspraak van 12 juli 2022 dat het niet inleveren van bankafschriften geen schending van de inlichtingenplicht is. Dit in afwijking van eerdere rechtspraak. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht. 

Downloads

Naar de infographic 'Inlichtingen of bewijsstukken?'