Datum

Organisatie

Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Soort

Wet- en regelgeving

Een vrouw uit Zoetermeer moet € 140.000 terugbetalen aan de gemeente in verband met niet gemelde verkoop van spullen via Marktplaats, terwijl ze een bijstandsuitkering ontving. De CRvB oordeelt dat de gemeente Zoetermeer de gemaakte kosten van de bijstand terecht terugvorderde.

Geen incidentele verkoop

Gelet op de aard en omvang van deze activiteiten (3771 advertenties) is geen sprake van incidentele verkoop van privégoederen maar van op geld waardeerbare activiteiten in de vorm van internethandel, waarmee de vrouw inkomsten heeft gegenereerd of heeft kunnen genereren.

De vrouw ontving sinds 2003 bijstand. Ondertussen verkocht zij oude meubelen, kinderkleding en gevonden grofvuil via Marktplaats. Eerder was de gemeente bekend met de verkoop via Marktplaats, maar niet van de omvang.

Geen verjaring

De CRvB oordeelt dat er geen sprake is verjaring van de terugvordering, want (anders dan de vrouw stelt) is de gemeente pas naar aanleiding van onderzoek op Marktplaats in 2015 op de hoogte geraakt van de feiten en omstandigheden op grond waarvan voldoende duidelijk was dat sprake was van onverschuldigd betaalde bijstand. En de verjaringstermijn is na 5 jaar na bekend worden van onverschuldigde betaling.

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:CRVB:2019:1453