Datum

Organisatie

Ministerie SZW

Soort

Wet- en regelgeving

Staatssecretaris Van Ark (SZW) geeft in antwoord op vragen van Kamerlid Jasper van Dijk (SP) aan het bericht 'Centrale Raad van Beroep geeft vuistregels voor herziening van evident onredelijk hoge boetes' te kennen. Momenteel is ze bezig met het formuleren van een reactie met daarbij de gevolgen voor de uitvoering. Deze verschijnt voor het zomerreces van de Kamer.

Tik op de vingers

Dit is volgens van Dijk de tweede keer dat de staatssecretaris door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de vingers wordt getikt over het verhoogde boeteregime, omdat ze volgens de CRvB evident onredelijk zijn. Van Ark geeft aan dat een stevig handhavingsbeleid en bijbehorend boetestelsel van groot belang is. De sociale zekerheid en verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn namelijk essentiƫle verworvenheden van de Nederlandse samenleving. Werkende burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat alleen die mensen die er recht op hebben een uitkering ontvangen. Fraude met uitkeringen ondermijnt dat vertrouwen.

Individuele omstandigheden

Met de Fraudewet wordt volgens van Ark niet beoogd mensen te straffen die kleine fouten maken of zich vergissen. Het in 2017 aangepaste boeteregime bepaalt dat in alle gevallen de hoogte van de boete wordt afgestemd op de individuele omstandigheden, waaronder de mate van verwijtbaarheid.

Te hoge boetes

Of de 100% boetes die in de periode 2013 tot en met 2016 ambtshalve worden herzien, kan de staatssecretaris nog niet aangeven. Voor het zomerreces ontvangt de Kamer een reactie op de uitspraak van het CRvB.