Datum
Organisatie
VNG

Onlangs rapporteerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de stand van het Wmo-toezicht in 2019. De IGJ concludeert dat het tempo waarin het Wmo-toezicht zich ontwikkelt omhoog moet. Het rapport benoemt ook enkele concrete punten waarop verbetering nodig is, zoals het uitvoeren van meer proactief toezicht.

Het rapport is opgesteld op basis van 292 door gemeenten ingevulde enquêtes met meerkeuzevragen. In deze onderzoeksopzet was er weinig ruimte voor gemeenten om ontwikkelingen te duiden of keuzes toe te lichten. De bevindingen maken echter juist nieuwsgierig naar deze overwegingen. Welke keuzes maken gemeenten met betrekking tot het Wmo-toezicht en waarom? Hoe zorgen zij ervoor dat toezicht optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van ondersteuning en het tegengaan van onrechtmatigheid? En hoe werken zij aan professionalisering van de toezichtfunctie? De VNG maakte een rondje langs de velden en geeft aan de hand van enkele kenschetsende reacties een inkijkje in de gemeentelijke (toezicht)praktijk.