Datum

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Soort

Wet- en regelgeving

Minister van Veldhoven (M&W) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het vraagstuk van permanente bewoning van vakantieparken. Ze gaat daarbij ook in op de gevolgen van sluiting van vakantieparken in verband met Corona (COVID-19).