Datum

Organisatie

Centrale Raad van Beroep

Soort

Wet- en regelgeving

Het college van de gemeente Tilburg heeft de gegevens die appellanten in het kader van nieuwe bijstandsaanvragen hebben overlegd terecht gebruikt bij de beoordeling van het recht op bijstand, omdat het college deze op rechtmatige wijze heeft verkregen. Er is geen sprake van 'verboden vruchten'.

Appellanten stellen dat de gemeente de gegevens over het vermogen niet hadden mogen betrekken bij de beoordeling, omdat zij die informatie verkregen hebben uit een het eerste onderzoek. Waarbij de resultaten van dat onderzoek diende te worden aangemerkt als onrechtmatig verkregen bewijs. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaat daar niet in mee.

Deze door appellanten uit eigen beweging overgelegde gegevens zijn niet te beschouwen als uitsluitend een vervolg op en onlosmakelijk verweven met de bevindingen van het onrechtmatige onderzoek naar vermogen van appellanten in Turkije.

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:CRVB:2019:667