Kennisbank Impactanalyse (1)

In dit overzicht staat een selectie van uitgevoerde impactanalyses en uitvoeringstoetsen. Lees meer over het hoe en waarom van deze toetsen en impactanalyses.

Uitvoeringstoets Participatiewet in Balans

De Participatiewet (2015) die de bijstand regelt, pakt niet altijd uit zoals bedoeld stelde het Kabinet in 2021. De ambitie is om meer te werken vanuit vertrouwen en daarbij ruimte te bieden voor maatwerk. Hieruit is het programma Participatiewet in Balans gestart, dat bestaat uit een drietal sporen met als doel bestaanszekerheid, participatie en handhaving in evenwicht te brengen. Spoor 1 is het wetsvoorstel Participatiewet in Balans, dat bestaat uit ruim twintig maatregelen. Deze uitvoeringstoets geeft inzicht in de uitvoeringsconsequenties van deze aanpassingen voor gemeentelijke organisaties.

Bovendien geeft de uitvoeringstoets aanbevelingen en randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van de gewijzigde regelgeving bij gemeenten. Hierbij wordt ingegaan op wat er wijzigt in de werkwijze en organisatie van de gemeente. Daarnaast is er aandacht voor of gemeenten voldoende toegerust zijn voor een doeltreffende uitvoering, welke kosten en besparingen voor de gemeentelijke uitvoering aan het wetsvoorstel verbonden zijn en wat de verwachte effecten zijn.

Meer informatie

Begeleidende tekst (PDF, 100kB)

Domein
  • Sociaal domein
In opdracht van
  • Ministerie SZW
Jaartal
2023