Kennisbank Impactanalyse (5)

In dit overzicht staat een selectie van uitgevoerde impactanalyses en uitvoeringstoetsen. Lees meer over het hoe en waarom van deze toetsen en impactanalyses.

Uitvoeringstoets AMvB Wams

Vanwege het ontbreken van een wettelijk kader voor de domeinoverstijgende gegevensdeling, is handelingsverlegenheid ontstaan bij gemeenten die de vier wetten in het sociaal domein – Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – uitvoeren. Aanvullend op het wetsvoorstel voor Meer lezen

Uitvoeringstoets Wet handhaving sociale zekerheid

Het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid biedt een overkoepelend wetgevingskader voor de handhaving op de verschillende socialezekerheidswetten. Voor gemeenten betreft het de Participatiewet, de IOAW en IOAZ. Doel van de wet is om een minder strikt handhavingskader te bieden, dat gemeenten Meer lezen

Uitvoeringstoets Maatwerk bij terugvordering

Het initiatiefwetsvoorstel Maatwerk bij terugvordering roept gemeenten op om bij de terugvordering van uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ meer maatwerk toe te passen. Uitvoeringsmedewerkers die zijn geïnterviewd geven aan dat zij in de huidige praktijk ook al maatwerk Meer lezen

Uitvoeringstoets Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023

Als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne komen veel ontheemden vanuit Oekraïne naar Nederland. De Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) beschrijft de afspraken en richtlijnen die gemeenten inzetten ten behoeve van het opvangen van de ontheemden. Het voorstel is deze Meer lezen

Uitvoeringstoets Participatiewet in Balans

De Participatiewet (2015) die de bijstand regelt, pakt niet altijd uit zoals bedoeld stelde het Kabinet in 2021. De ambitie is om meer te werken vanuit vertrouwen en daarbij ruimte te bieden voor maatwerk. Hieruit is het programma Participatiewet in Meer lezen