Datum

Type product

Bijstand en Schulden

VNG Realisatie ontwikkelde een handreiking met best practices om schuldhulpverlening door middel van de Bbz beter in te richten.

Ondernemers hebben soms (tijdelijk) behoefte aan financiële ondersteuning. Voor gemeenten is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) vaak een vertrekpunt bij de inrichting van ondernemersdienstverlening. VNG Realisatie ontwikkelde een handreiking met een aantal manier om de financiële ondersteuning aan ondernemers in te richten, gebaseerd op de praktijk in meerdere gemeenten.

In deze handreiking zijn vijf aandachtspunten verder uitgewerkt:

 1. Werken aan draagvlak binnen de gemeente
 2. Stel een bedrijvenbeleidsplan op
 3. Verschillende methoden voor ondernemersdienstverlening met tijdelijke ondersteuning
 4. Organiseer communicatie over ondernemersdienstverlening
 5. Afspraken maken over signalen van financiële problemen

De handreiking biedt handvatten om de Bbz effectief uit te voeren en daarmee ondernemers financieel te ondersteunen.

Betrokken organisaties

 • VNG Realisatie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 115 Help een bedrijf
 • MKB Doorgaan
 • Qredits
 • Divosa
 • Over Rood

Contactpersoon

Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan contact op met dienstverlening.realisatie@vng.nl