De Verkiezingen Handhaving en Toezicht gaan weer van start. De Inspectieraad, Beroepsvereniging Vide en het Centrum voor Criminaliteitspreventie organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. 

Winnaar 2018

In 2018 vond de laatste editie van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht plaats. Toen werd het project ‘Toegang tot het sociaal domein’ door zowel de vakjury als het publiek tot winnaar uitgeroepen. In dit maatschappelijk relevante project onderzochten de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein of mensen met een licht verstandelijke beperking de hulp konden vinden die het sociaal domein biedt. Hierbij zetten zij de doelgroep als mystery guests in. Mensen met een licht verstandelijke beperking zochten op websites, stuurden mails, vulden formulieren in, belden en bezochten loketten van verschillende gemeenten. Ook vertelden ze de gemeenten zelf wat zij van hun toegankelijkheid vonden. De aanpak had veel impact en leidde tot verbeterplannen bij gemeenten.

Reflecteren en aanmelden

Dit najaar reikt de vakjury van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht de innovatieprijs opnieuw uit. Aanmelden kan tot 1 juli op de website van de verkiezing Handhaving en Toezicht.