Gemeentelijke Uitvoering (137)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA)

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur: de referentiearchitectuur voor alle Nederlandse gemeenten. De GEMMA bestaat uit een samenhangende verzameling architectuurproducten en bouwt verder op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).
Informatiesamenleving
Magazijn

Uniforme Productnamen Lijst (UPL)

In de Uniforme Productnamen Lijst (UPL) staan producten waarvoor een machtiging nodig is. De lijst zorgt voor eenduidige terminologie, waardoor betrokken organisaties eenvoudiger kunnen communiceren. Behalve een productnaam krijgen producten ook een begrijpelijke uniforme beschrijving, maar dat zit nog niet...
Informatiesamenleving
Archief

GT Mobiele Communicatie

Door middel van 3 gezamenlijke aanbestedingen GT Mobiele Communicatie (in 2015, 2017 en 2022) hebben gemeenten en gemeentelijke deelnemers mobiele communicatiediensten ingekocht. Het beheer van deze 3 aanbestedingen wordt verzorgd door het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie.
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Zendmast

Landelijk dashboard sociaal-maatschappelijke impact corona

Dit landelijke dashboard geeft een beeld van de maatschappelijke impact van corona. Het dashboard ging in april 2021 live, de gegevens worden periodiek ververst. Zo houden gemeenten en overheidsinstellingen met het dashboard een vinger aan de pols met onderwerpen die...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Corona

Huishoudboekje

Huishoudboekje is een dienst van gemeenten, waarmee inwoners financieel worden ontzorgd voordat financiële problemen ontstaan. Zo voorkomt Huishoudboekje mogelijke escalatie van schulden. Daarbij staat centraal dat Huishoudboekje betrouwbaar, toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen, en zeker voor de mensen die...
Schulden en armoede
Papiergeld

Wmo voorspelmodel

Met het Wmo voorspelmodel kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende vijf jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen. Het Wmo voorspelmodel gebruikt een algoritme, gebaseerd op open data. De voorspellingen worden getoond in een dashboard. Het...
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Handen van een bejaarde dame die een kop thee vast houdt

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om de beste zorg en ondersteuning te leveren aan inwoners. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein faciliteert en ondersteunt hen bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Onder andere door het vereenvoudigen van het proces van...
Sociaal domein
Publiek