Gemeentelijke Uitvoering (72)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Mensen op grasveld

Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB)

Het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) is het intergemeentelijk ambtelijk kennisplatform op het gebied van geo-informatie. Het GGB signaleert knelpunten en wensen, deelt kennis en ervaringen, verzamelt input over relevante zaken en stemt dit vervolgens af met de VNG(-R). De VNG vertegenwoordigt...

Leefomgeving
Skyline

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen. Ook worden basisgegevens over...

Leefomgeving
Bebouwing

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Gemeenten gebruiken de BGT als basis voor het beheren van de openbare ruimte, maar ook...

Leefomgeving
Skyline

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gegevensverzameling voor de basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bestaat uit gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak te bepalen en deze te kunnen relateren aan een belanghebbende. De basisregistratie bevat een ‘Vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde) en...

Leefomgeving
Vrouw aan computer

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken helpt gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Voor veel gemeentelijke processen is dit een natuurlijke manier van werken. VNG Realisatie heeft voor gemeenten die zaakgericht werken willen invoeren of een nieuwe impuls willen geven een toolkit beschikbaar...

Informatiesamenleving
Server

NLX

Als gemeenten en overheidsorganisaties gegevens willen uitwisselen, moeten ze gebruik maken van koppelingen. De hoeveelheid koppelingen tussen organisaties groeit sterk. NLX wil ontdekken hoe die groei beheersbaar en betaalbaar georganiseerd kan worden. NLX is een praktische beproeving vanhet connectiviteitsdeel van...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie